Банкеръ Daily

Новини

Най-бедни сме в ЕС за 2012-а

България е на първо място по бедност в ЕС за 2012-а година.


Според данните на Евростат 49% от българите са били заплашени от бедност или социално изключване през 2012 г.


Следват Румъния с 42%, Естония с 37% и Гърция с 35%.


В същото време само 15% от жителите на Чехия са заплашени от бедност и социално изключване, както и 17% от финландците, 18% от шведите и люксембургците и 19% от французите.


Близо една четвърт от европейците или 124,5 милиона души са били изложени на риск от бедност и социално изключване през 2012 г. Тенденцията е към повишение с 24,8% от европейските граждани през 2012 г. спрямо 24,3% през 2011 г. и 23,7% през 2008 г.


Намаляването на броя на хората, заплашени от бедност и изключване е една от ключовите цели в стратегия Европа 2020 на ЕС.


Заплашените от бедност хора са изправени пред поне един от следните проблеми ndash; риск от парична бедност, остри материални лишения или живот в домакинства с много нисък трудов интензитет.


В Европа 17% от населението е било заплашено от парична бедност през 2012 г. Най-висок е процентът в Гърция и Румъния (23%), а най-нисък е в Чехия и Дания (10%).


nbsp;Евростат припомня, че рискът от бедност е относителна мярка и прагът на бедността варира значително от една държава в друга. В ЕС 10% от населението е било в положение на остри материални лишения или условия на живот, свързани с ограничения, заради липса на ресурси.


Това се изразява например в невъзможност да си плащат сметките, да отопляват жилището си или да заминат на ваканция за една седмица извън жилището си.


Най-високият процент на остри материални лишения се наблюдава в България (44% от населението) и в Румъния (30%), а най-нисък е в Люксембург и Швеция (1%).


Около 10% от европейските граждани са живели през 2012 г. в домакинства с много нисък трудов интензитет, т.е. в които възрастните са използвали по-малко от 20% от трудовия си потенциал през годината. Най-висок е процентът в Хърватия (16%), Испания, Гърция и Белгия (14%). А най-нисък е в Люксембург и Кипър (6%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във