Банкеръ Daily

Новини

Над 900 писма и жалби са постъпили в парламента през 9-та сесия

Общо 979 писма, жалби, предложения, сигнали, декларации и подписки от граждани, органи на местната власт, обществени организации и инициативни комитети са постъпили през Деветата сесия на 41-то Народно събрание в Информационно-административния център на парламента.


Чрез виртуалното деловодство на страницата на Народното събрание са внесени 35 писма и запитвания сочи справка за периода 23 април ndash; 31 юли.


Отговорено е на 116 от постъпилите писма, 102 са били изпратени за проверка и становище до съответния компетентен орган, а 583 са предоставени на различните постоянни парламентарни комисии. Не е било отговорено на 178 анонимни писма, без посочен адрес за кореспонденция, повторни писма по въпроси, по които вече има отговор или такива, които касаят междуличностни и семейни взаимоотношения.


В Информационно-административния център са внесени 5 подписки на граждани ndash; относно Законопроекта за училищното и предучилищното образование, на работници и служители от ОЦК ndash; Кърджали за неизплатени заплати и с искане за промени в трудовото законодателство, срещу насилието в МВР, както и на служители на ТПГ bdquo;Никола Вапцаровrdquo; и ПГТ bdquo;Юрий Гагаринrdquo; в Радомир срещу сливането на двете предприятия. В последния ден от Деветата сесия БСП внесе подписка с искане за провеждане на национален референдум за развитието на ядрената енергетика чрез изграждане на АЕЦ Белене.


Постъпилите през периода заявления за достъп до обществена информация са 5.


През Деветата сесия на Народно събрание много граждани са изпратили писма във връзка със земетресенията в Перник, с размера на отпуснатите средства за възстановяване и с обезщетяването на пострадалите от тях. Получени са и множество становища bdquo;заrdquo; - от лекари и граждани, и bdquo;противrdquo; - от собственици на кафенета, ресторанти и барове наложената с промените в Закона за здравето пълна забрана за тютюнопушене на обществени места.


Граждани и организации са внесли в Народното събрание и писма и становища по предложените от Министерския съвет промени в Закона за горите, bdquo;заrdquo; и bdquo;противrdquo; изграждането на АЕЦ Белене, както и протестни подписки по повод променения ред за отпускане на безплатни или частично платени лекарствени средства за ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.


Много мнения и предложения са били получени и във връзка с промените в Закона за енергия от възобновяеми източници, Закона за ветеринарномедицинската дейност и др. Граждани са подали в Информационно-административния център оплаквания срещу действия на фирми за събиране на вземания и по тях е била възложена обстойна проверка на органите на МВР и Комисията за защита на потребителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във