Банкеръ Daily

Новини

Над 90 молби за помилване е разгледала за 2 месеца комисията при президента

Комисията по помилването при президента е разгледала през август и септември 91 молби на 67 осъдени лица. На 66 от тях е отказано помилване, а 25 са прекратени. Редовният отчетен доклад за работата на Комисията показва, че по 127 преписки експертите очакват допълнителна информация от други институции при общо 226 постъпили молби за помилване. Най-много молби комисията е разгледала на молители, осъдени за кражби - 22, убийство - 12, блудство, държане и разпространение на наркотици по 4.


През отчетния период Комисията по помилването е предложила да бъдат прекратени преписките по молби, постъпили след като на молителя е било отказано помилване и които не съдържат данни за новонастъпили обстоятелства, налагащи ново разглеждане на случая по същество. Прекратени са и преписките по молби, с които истинската воля на молителя не е да бъде помилван, а да постигне приложението на друг правен институт - реабилитация или възобновяване на наказателното производство.


През август и септември екипът на комисията е завършил планирането на аналитично-изследователската си дейност за периода до края на 2013 година. През август органът разработи и първата по рода си редовна Стажантска програма в областта на помилването. Процедурата по избор на кандидати за стаж за първото тримесечие на програмата приключи успешно в края на септември с избор на осем стажанти измежду 22-ма кандидати, допуснати до екипно събеседване с обсъждане на примерни казуси и тълкуване на действащото законодателство. Приетите стажанти са студенти в горния курс на специалността право в СУ ,,Св. Климент Охридскиrdquo; и в УНСС, показали най-добро ниво на подготовка, самостоятелно професионално мислене и аналитични умения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във