Банкеръ Daily

Новини

Над 767 млн. лв. са предвидени за директни плащания през 2011 година

Над 767 млн. лв. са предвидени за директни плащания през 2011 година. Това става ясно от приходната и разходната част на план-сметката на Държавен фонд „Земеделие”, която правителството утвърди на днешното си заседание.
Фондът ще изплаща средствата по договорираната с Европейската комисия (ЕК) финансова рамка за селско стопанство по схемата за директни плащания на площ, за пазарна подкрепа и за развитие на селските райони. Средствата за директни плащания възлизат на 767 381 921 лв., за пазарна подкрепа са 98 100 000 лв. Предвидените средства по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство възлизат на 471 500 000 лв., а съответното национално съфинансиране към Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство е в размер на 146 779 000 лева.
За субсидиране на текущата дейност са предвидени 30 млн. лв., в т. ч. за държавни помощи за безвъзмездно подпомагане на земеделските производители по национални програми. За национални доплащания на хектар земеделска земя и национални доплащания за животновъдството са заложени 346 400 000 лева.
Приходната част на Фонда се формира от собствени средства, помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от ЕС и от ежегодна субсидия от централния бюджет. Набраните средства служат за субсидиране на растениевъдството и животновъдството, предоставяне на инвестиционни заеми и временна финансова помощ, възнаграждения на персонала, за капиталови разходи и текуща издръжка на Фонда.
Разплащателната агенция ще гарантира възможността през 2011 г. да се изплащат финансови средства на заетите в земеделието и да се прилага Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във