Банкеръ Daily

Новини

НАД 73 ХИЛ. ФЕРМЕРИ ЩЕ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ

73 792 са стопаните, получили субсидия в размер на 321 287 548,31 лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). 61 458 производители са получили 109 382 745,51 лв. по националните доплащания за 2007 г. Това е записано в годишния отчет за дейността на Разплащателната агенция за 2007 г., приет от правителството днес, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Докладът съдържа подробна информация за извършеното подпомагане и администрирането на средствата от европейските фондове и държавния бюджет през 2007 г.
Общо 8150 са извършените проверки на място на ползвателите на помощ по Схемата за единно плащане на площ. От тях 4296 са стандартните проверки на място, 1940 – повторните проверки, 2589 – допълнителните стандартни проверки, 1265 – на дистанционния контрол и 310 – контролните проверки.
Над 5000 стопани няма да получат средства за кампания 2007 г., а 2700 са санкционирани и за бъдещ период. Това е поради наддекларирането на площ и други опити за измама. Размерът на санкциите е за 37,3 млн. лв. Допълнително са наложени редукции за неподдържане на земята в добро земеделско и екологично състояние в размер на 1,09 млн. лв.
Установената използвана площ за кампания 2007 г. по СЕПП е 32 549 537,90 дка, а за националните доплащания – 2 750 214,40 дка.
Докладът съдържа информация за работата на различните отдели от Разплащателната агенция, в т. ч. финансовите отдели, отделите за прилагане на Програмата за развитие на селските райони и на оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”. Отразени са и резултатите от извършените три одитни мисии на Европейската комисии за 2007 г. и направените констатации за дейността на Разплащателната агенция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във