Банкеръ Daily

Новини

Над 60 публични дружества не са представили финансови отчети за 2009 година

Общо 53 дружества към 4 май не са разкрили пред обществеността годишен финансов отчет за 2009 г., съобщиха от БФБ-София.
Сред тях има холдингови дружества, фондове за секюритизация на недвижими имоти и вземания, застрахователни компании и общини. По-известните имена са Адванс Екуити Холдинг АД - София, Алу-Пласт ЕАД - София, Бесттехника ТМ-Радомир ПАД - Радомир, Българска роза-Пловдив АД - Пловдив, Еврохолд България АД - София, ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - София, Лев Инвест АДСИЦ - София, Метизи АД - Роман, Наш Дом България Холдинг АД - София, Община Стара Загора, Полимери АД - Девня, Химко АД - Враца и други.
Друга голяма група са публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, които не са предстажили годишен баланс при ликвидация или несъстоятелност за 2009 година. Това са: Венец АД - Орешец (в ликвидация), Възраждане 26 Холдинг АД - София (в ликвидация), ЕМПИ АД - Тополово (в несъстоятелност), Изотсервиз Холдинг АД - София (в ликвидация), Интериор АД - Елена (в несъстоятелност), Машпроектинженеринг АД - Стара Загора (в несъстоятелност), Металокерамика - И АД - Исперих (в ликвидация), Оранжерии АД - Сливен (в несъстоятелност), Преработващи технологии АД - Мизия (в несъстоятелност), Първи май-50 АД - Устрем (в ликвидация) и Симко АД - София (в ликвидация).
Тази информация е изпратена и до Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във