Банкеръ Daily

Новини

НАД 50 МЛН. КРЕДИТИ ОТ ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

Кредити на обща стойност 53 366 294 лв. са отпуснати от Държавен фонд Земеделие в първата половина на 2007 година. От тях са се възползвали 212 земеделски производители. Предоставени са капиталови субсидии в размер на 4 675 665 лв. и субсидии за покриване на лихвените разходи по кредитите в размер на 7 969 965 лева. Парите са използвани за купуване на селскостопанска техника, за инвестиции в животновъдни ферми и градини. Предоставени са 134 кредита за закупуване на селскостопанска техника на стойност 25 878 952 лв., а за растениевъдство - 49 на обща стойност 25 725 902 лева. В тези две направления земеделските стопани ползват облекчения като капиталови субсидии на декар засети култури, както и субсидии за покриване на разходите за лихви за проекти за създаване на трайни насаждения като лозя и рози. От помощите на фонд Земеделие ще се възползват и стопаните, които инвестират в закупуването на оранжерии и оборудване в мелничарството, хлебарството и сладкарството, както и за създаването на пчелини. Предоставени са 29 кредити на животновъди, възлизащи на 1 761 440 лева. Само за периода 23-27 юли 2007 г. са подпомогнати проектите на четирима земеделски производители на стойност 732 835 лв., като са изплатени и субсидии за покриване на лихви в размер на 27 392 лв.
Лили Мирчева

Facebook logo
Бъдете с нас и във