Банкеръ Daily

Новини

НАД 36 ХИЛ. ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ОТЧИТАТ ОТ РЗОК-ПЛЕВЕН

За първите пет месеца на 2008 г. в РЗОК – Плевен са отчетени 36 634 профилактични прегледа на лица над 18 г., за всеки от които Здравната каса е заплатила по 6.50 на изпълнителите или общо 238 121 лв., съобщиха от РЗОК-Плевен. Съотнесено към 201 310 лица над 18 г. в Плевенска област, които подлежат на профилактични прегледи, явилите се са едва 18 %. От РЗОК напомнят, че до края на 2008 г. остава достатъчно време, за което хората могат да направят профилактичен преглед при личния си лекар.
С оглед профилактиката на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания, общопрактикуващият лекар формира рискови групи, като лицата над 18 години включени в тях подлежат един път в годината на профилактичен преглед при съответния лекар специалист. Личните лекари са длъжни да водят регистър на лицата от рисковите групи за: злокачествени заболявания на ректосигмоидалната област, злокачествени заболявания на маточната шийка и млечни жлези, злокачествени заболявания на простата, захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания. Регистрите трябва да се поддържат на магнитен носител и ежемесечно да се актуализират.
Районната здравноосигурителна каса ще засили контрола по отношение воденето на регистрите и ефективното лечение на пациенти в рискови групи. Това освен че ще спомогне за ранното откриване на социално значими тежки заболявания, успешното им лечение, а също и до намаляване разходите на институцията. Сред набелязаните от РЗОК мерки за ефективна профилактика не
само на пациенти в рисковите групи е включен засилен контрол в дейността на лекарите по отношение на обема и качеството на прегледа. Ще се контролира воденето на здравните досиета на пациентите, ще се изготвя тримесечен анализ на извършената профилактична дейност и ще се проследява динамиката на заболяемостта и болестността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във