Банкеръ Daily

Новини

Над 23.6 млн. лв. в подкрепа на приватизацията

На заседанието си в четвъртък (25 юни) правителството утвърди приходната и разходната част за 2009 г. на Фонда за покриване на разходите за приватизация (ФПРП) към Агенцията за приватизация. Очакваните постъпления са над 23.6 млн. лв., а разходите - 11 млн. лева.
Предвидените средства ще бъдат използвани за обслужване на целия приватизационен процес - заплащане на консултантски услуги, изготвяне на приватизационни оценки, правни анализи и информационни меморандуми на дружествата, подлежащи на приватизация. Общо 85 хил. лв. са планираните капиталови разходи, а 350 хил. лв. ще бъдат прехвърлени по бюджетната сметка на Агенцията за следприватизационен контрол.
Договорените плащания от приватизация през тази година се очаква да бъдат около 225 млн. лева. По закон паричните постъпления от продажбата на държавното участие в капитала на търговските дружества, както и на обособените части от имуществото на едноличните търговски дружества с държавно участие, се внасят в специална бюджетна сметка, която се управлява от министъра на финансите. Общо 90% от средствата по нея се разпределят за централния републикански бюджет, а останалите 10 на сто са за попълване на ФПРП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във