Банкеръ Daily

Новини

НАД 108 МЛН. ЛВ. СА ПОЛУЧИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ФОНД ТЮТЮН

108 798 927 лв. са получили от Фонд „Тютюн” тютюнопроизводителите през миналата година под формата на премии за произведен и изкупен тютюн и като целева парична подкрепа в рамките на минималните изкупни цени, съобщиха от правителствената информационна служба. Изплатените средства за сортоподдържане, производство и покупка на тютюневи семена са 1 676 326 лв. Това са данните от годишния финансов отчет на Фонд „Тютюн” за 2007 г., с които правителството се запозна днес. То обсъди и дейността на фонда през м. г.
Работата на фонда през 2007 г., на 4-те дирекции и 8-те регионални звена е била насочена към реализиране функцията му на регулатор на производството, изкупуването и търговията с тютюн. Тя е включвала основно регистриране на тютюнопроизводителите, сключените договори, разсадените площи, очакваното производство и действително изкупените количества суров тютюн; подпомагане лицата, заети с производството на тютюн и тютюневи семена; провеждане ефективен контрол на физическите и юридически лица за изпълнение задълженията по сключените договори за сортоподдържане и семепроизводство, както и приемане и обработване на информацията, свързана с премиране на тютюнопроизводителите и предоставянето на целевата парична подкрепа.
През 2007 г. Фонд „Тютюн” е извършил самостоятелна проверка на разсадените площи от всички тютюнопроизводители, сключили договори за производство на площ на 1 ха и над 1 ха тютюн от сортовите групи „Басми”, „Каба Кулак” и „Бърлей”. Те възлизат на 243 863 дка, като най-голям процент от тях – 65,2%, се пада на сортова група „Басми”. Продължава тенденцията за намаление на площите, разсадени с тютюн.
Фондът е разработил и Програма за сортоподдържане и семепроизводство през 2007 г., в чието изпълнение са сключени 11 договора с физически и юридически лица за семепроизводство, сортоподдържане и възстановяване на генетичен материал от сортове с издадени сертификати за собственост на името на МЗП.
Основните параметри, характеризиращи финансовото състояние на Фонд Тютюн през 2007 г. са положителни. Разходната част на бюджета на Фонд Тютюн е изпълнена на 99,96 на сто спрямо утвърдения Годишен план, като 97,4% от тях са били изразходвани за премиране на тютюнопроизводителите и предоставяне на целева парична подкрепа в рамките на минималните изкупни цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във