Банкеръ Daily

Новини

Над 10.5 млн. лева са неразплатените задължения към „Напоителни системи” ЕАД до момента

В още 5 от клоновете на „Напоителни системи” ЕАД е започнало частично изплащане на заплатите за март, а вече са дължими и за април, обясни шефът на дружеството Елица Попова. Във всички клонове на „Напоителни системи” са платени 60 % от заплатите за февруари. На последното заседание на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) при Министерския съвет (с председател вътрешния министър Цветан Цветанов) са одобрени общо 3 млн. лв., които се отпускат целево на „Напоителни системи” ЕАД за превантивна и възстановителна дейност. От тях 2. 200 млн. лв. са за превантивна дейност на дунавски диги и вътрешни предпазни диги на реки. Останалите 800 хиляди лева са предвидени за частично финансиране на корекцията на река Бистрица в село Ябълково, община Кюстендил. Очаква се корекция в бюджета на Министерство на земеделието и храните, за да постъпят средствата в дружеството. Отделно пред Министерството на финансите са заявени още 2 млн. лева по Договор за поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ), стопанисвани от „Напоителни системи” .
Финансовите затруднения на фирмата се дължат основно на необезпечената заповед на бившия министър на земеделието и храните от 16.06.2009 г., с която е разпоредена безплатна поливка в размер на 5 400 000 лева с ДДС, през миналата година. До момента дружеството не е получило дължимите средства за извършената дейност. В същото време „Напоителни системи” ЕАД е възстановило на държавата ДДС в размер на 881.851.19 лв. за безплатната поливка от собствени средства. Отделно от държавата се очакват още 2.900 млн. лв., които са неразплатени по договор от 15.05.2009 г. с Изпълнителната агенция по хидромелиорации (ИАХ) от 2009 година. Другият голям длъжник на „Напоителни системи” ЕАД е „Кремиковци” АД с 4 627 974 лв. към 30.12. 2009 година. Отделно 619 000 лева дължат оризопроизводителите в 3 от клоновете на „Напоителни системи” ЕАД.
Дружеството поддържа и експлоатира държавният хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение и разпределение на вода за напояване на земеделски култури. Част от стопанисваните съоръжения доставят вода за промишлени и други нужди, в това число и за питейно-битово водоснабдяване на населението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във