Банкеръ Daily

Новини

Над 100 земеделски производители от В. Търново се запознаха с актуални мерки от Програмата за развитие на селските райони

Над 100 земеделски производители от Велико Търновския регион проявиха интерес към срещата-дискусия, на която експерти от Министерство на земеделието и храните и местната служба по земеделие даваха разяснения как и кога може да се кандидатства по най-актуалните мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.
От 14 март вече е отворен приемът за кандидатстване за инвестиции в обхвата на гарантираните бюджети по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, обяви Диана Трифонова – държавен експерт в дирекция Развитие на селските райони в Министерството на земеделието.
Животновъдите, които искат да достигнат съответните стандарти до края на 2011 г., могат да се възползват от възможностите за кандидатстване по тази мярка до 4 април 2011 година.
Към момента за област Търново са подадени 565 заявления за подпомагане по ПРСР, от които одобрени са общо 362 проекта с одобрена сума на инвестициите 93.8 милиона лева и одобрена субсидия – 73.4 милиона лева.
По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” са сключени 121 договора. По мярка 112 „Създаване на стопанства за младите фермери” са одобрени 176 проекта на стойност 8.44 милиона лева субсидия.
По мярка 141 ”Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” са одобрени 37 броя заявления за 540 хиляди лева субсидия.
По време на срещата днес земеделските производители от региона проявиха интерес относно начините и условията за кандидатстване по мярка 121 и мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”.
Утре с мерките от Програмата ще бъдат запознати земеделските производители в Габрово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във