Банкеръ Daily

Новини

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания обсъди промените в социалния кодекс

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания обсъди на свое заседание изменението на Кодекса за социално осигуряване, промените, свързани със статута на Агенцията за хората с увреждания в контекста на предстоящата административна реформа, предложенията на национално представителните организации на и за хората с увреждания за разработване на механизъм за държавна подкрепа на трудовата заетост на хората с увреждания .
В хода на дискусията Съветът реши да се се запазят и гарантират правата на хората с увреждания в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Бе решено още да се дефинират възможности за промяна статута на Агенцията за хората с увреждания, за да бъде постигнат оптимален ефект от провежданите политики към хората с увреждания. Взе се решение да бъде сформирана работна група на експертно ниво с представители на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, представители на Комисията по труда и социална политика към Народното събрание, както и представители на Министерството на финансите, която да изработи проект на статут на Агенцията за хората с увреждания.
По време на заседанието бяха представени договорените схеми по ОП ”Развитие на човешките ресурси” за насърчаване на трудовата заетост на хората с увреждания и схеми, предназначени за специализираните предприятия и кооперации, както и ключовите мерки за реализиране на пазара на труда на хора с увреждания.
Участниците в заседанието взеха решение за създаване на две работни групи – едната да предложи краткосрочни цели, разписани в Националния план за действие по заетостта и друга работна група, която да разпише Дългосрочна стратегия за трудова заетост на хората с увреждания. Те се обединиха около мнението, че е задължително да се предвидят финансови средства, както и да се дадат предложения за промени в законодателството, които да гарантират изпълнението на Стратегията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във