Банкеръ Daily

Новини

Националният съвет по саморегулация откри нарушения в ракламите на мастика Пещера и Депозит Фест на МКБ Юнионбанк

Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация препоръча спиране на рекламата на мастика Пещера и промяна в клипа за Депозит Фест на МКБ Юнионбанк.
От края на миналата и началото на тази година в Националния съвет по саморегулация са подадени редица жалби за подвеждаща или некоректна реклама. Според жалбоподателите критикуваните реклами представят некоректно продуктите и създават грешно впечатление у потребителите, а в някои случаи дори имат негативно въздействие върху човешкото достойнство и подбуждат към сексуално насилие. От гледна точка на същественото влияние на рекламата върху обществото и бизнеса, е от значение рекламните форми да бъдат съобразени с етични правила и норми, които да гарантират коректно, изчерпателно и обективно представяне на информацията, без да подвеждат аудиторията. Това заяви председателят на Етичната комисия Гриша Камбуров. Нашата работа е осмислена и възнаградена от отговорната позиция на активни граждани, които реагират срещу некоректно представени продукти, допълни още Камбуров.
В жалба относно външна реклама на „Винпром Пещера” АД за мастика „Пещера”, в се казва, че рекламата не спазва благоприличието и е твърде неподходяща за деца, а съдържанието на сексуални сцени може да подбуди сексуално насилие. Като доказателство жалбоподателят е представил снимка на рекламата и се е позовал на текстове от Етичния кодекс
Етичната комисия към НСС намира жалбата за основателна и на свое заседание реши, че рекламата недвусмислено обвързва марката със сексуален успех, противоречи на добрите нрави, категорично нарушава добрите рекламни практики и уронва авторитета на индустрията като цяло. Етичната комисия счита, че границата на толерантността е премината, принизени са значими за обществото ценности, унизява се личното достойнство на жената, принизявайки я единствено до сексуален обект. Независимо от факта, че рекламната кампания на търговската комуникация е изтекла, Етичната комисия счита жалбата за основателна и препоръчва на „Винпром Пещера” АД рекламният клип да се свали от корпоративния сайт на дружеството и в бъдеще да се въздържа от подобен вид визия в рекламите си, която би била в разрез с общоприетите морални норми. Етичната комисия препоръчва също така „Винпром Пещера” АД да се възползва от услугата Copy Advice, предлагана от Националния съвет за саморегулация.
В друга жалба, относно телевизионна реклама на Депозит Фест на МКБ Юнионбанк, определена като подвеждаща и заблуждаваща, жалбоподателят се е позовал на текст от Етичния кодекс, според който когато се предава информация под линия, тя трябва да бъде достатъчно видима, четлива, с адекватен размер на шрифта и с достатъчна продължителност, позволяваща да бъде прочетена и взета предвид.
Етичната комисия към НСС по този казус е на мнение, че жалбата е основателна. В рекламния клип текстът, който тече под линия, минава с голяма бързина, не може да се прочете, не е съобразен с възприятията на човешкото око и не е достъпен за потребителя, който проявява интерес към рекламата. Етичната комисия препоръчва на МКБ Юнионбанк рекламният клип да бъде приведен в съответствие с изискванията на чл.3.3 от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.
На всички компании, чиито рекламни послания са обект на жалби от страна на потребителите, е дадена възможност да отговорят и да дадат своите становища по отделните казуси, информират още от Етичната комисия

Facebook logo
Бъдете с нас и във