Банкеръ Daily

Новини

НАЦИОНАЛНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ СПРЯ ФИНАНСИРАНЕТО НА 10 ПРОЕКТА ПО ФАР

Националният ръководител, отговорен за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, спря финансирането на 10 проекта по ФАР с бенефициент Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (ФРПИ) и управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Стойността им е 88,4 млн. евро. Решението е в резултат на получения на 16 юни т. г. окончателен доклад от KPMG България за извършения одит във ФРПИ. Вицепремиерът Меглена Плугчиева препоръча на министъра на финансите Пламен Орешарски да предприеме незабавни действия за предоставяне на документа на прокуратурата.
В писмо до заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Савин Ковачев, който е ръководител на програма ФАР в МРРБ, Националният ръководител – заместник-министърът на финансите Димитър Ивановски, задължава МРРБ да намери механизми за финансиране на проектите, така че да не спира реалното им изпълнение и да се съблюдават всички правила за инженерно-технически контрол.
Преустановено е финансирането на следните проекти:
Трансгранично сътрудничество - България и Гърция 2001 г.
· BG0106.01 „Рехабилитация и частична реконструкция на път II-19 участък Симитли – Разлог – Садово”
Трансгранично сътрудничество - България и Гърция 2002 г.
· 2002/000-624.01 „Рехабилитация и частична реконструкция на път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово”
· 2002/000-624.02 „Строителство на втора тръба на тунел при км 327 на път Е79 (околовръстен път на гр. Дупница”
Трансгранично сътрудничество - България и Гърция 2003 г.
· BG2003/005-630.02 “Строителство на подходен път до ГКПП Рудозем на границата между Република България и Република Гърция”
Трансгранично сътрудничество - България и Гърция 2004 г.
· BG2004/016-782.01 „Строителство на път II-80/E-85/ от Ново село до магистрала Марица, км 0+000 до км 3+490”
Трансгранично сътрудничество - България и Румъния 2004 г.
· BG2004/016-783.01 „Рехабилитация на път II-34 Плевен – Никопол”
Трансгранично сътрудничество - България и Турция 2004 г.
· BG2004/016-715.01 „Път I-9 - строителство на път Малко Търново - ГКПП с Турция, вкл. околовръстен път на Малко Търново”
Трансгранично сътрудничество - България и Гърция 2005 г.
· BG2005/454.01.01 „Рехабилитация на път II-86 Соколовци-Смолян-Средногорци”
· BG2005/454.01.02 „Повишаване на безопасността на път E 79, Дупница - Кулата, от км 333+168 до км 429+268”
Трансгранично сътрудничество - България и Румъния 2005 г.
· BG2005/455.01.01 „Рехабилитация на път II-81 от Монтана до Лом”.
В доклада на KPMG се посочва, че въз основа на констатациите си, одиторът е стигнал до извода, че не съществуват ясни доказателства за това как ФРПИ гарантира ефективното и ефикасното управление на проектите по отношение на отговорностите си в тръжните процедури и извършване на плащанията. Освен това са изтъкнати и други съществени аргументи, които според одитора са „база за отказ от мнение”.
В частта за проверка за наличието на конфликт на интереси по програма ФАР към ФРПИ одиторите описват ситуации, свързани с потенциални конфликти на интереси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във