Банкеръ Weekly

Новини

Национална програма ще ограничава последиците от хроничните незаразни болести

Ограничаването на рисковите фактори, водещи до хронични незаразни заболявания е сред основните цели на разработваната от Министерство на здравеопазването Национална програма за превенция на хроничните болести. Тя се изготвя съвместно със Световната здравна организация, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда, Министерство на физическото възпитание и спорта, Национален център за опазване на общественото здраве, научни и неправителствени организации.


Статистиката показва, че над 80 % от смъртните случаи в България през последните десетилетия са причинени от незаразни болести като сърдечно-съдовите заболявания, злокачествените новообразувания, хроничните респираторни болести и диабета. Националната програма ще обхваща периода 2013-2020г. и ще бъде насочена към подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и инвалидизация, причинявани от хроничните незаразни болести. На проведената работна среща партньорите по проекта обсъдиха допълнителни предложения. Предстои окончателният вариант на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2013 ndash; 2020 г.) и Плана за действие към нея ще бъдат разгледани от ръководството на Министерство на здравеопазването и публикувани на сайта на МЗ за 14-дневно обществено обсъждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във