Банкеръ Daily

Новини

НАБИРАТ ПРОЕКТИ ЗА 1 858 000 ЕВРО ЧРЕЗ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР

Стартира Фондът за подкрепа на НПО в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за България. Общата стойност на отпуснатата помощ за периода на действие на Фонда 2008-10 г. е 1 858 000 евро.
Фондът за България се управлява от Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и „ЕкоОбщност”. Набирането на проектни предложения по първата покана започва от 21 юли 2008 г. и ще продължи до 15 октомври 2008 г., като по нея ще бъдат разпределени 1 021 900 евро. Изискването за собствено участие е за минимум 10% от общите допустими разходи по проекта, като максимум 50% от тях могат да бъдат под формата на нефинансов принос. Средствата ще подпомогнат проекти на неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, читалища, регистрирани по Закона за читалищата и Български червен кръст в три приоритетни области: Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие (408 760 евро), Предоставяне и развитие на социални услуги (357 665 евро), Развитие на гражданско общество и защита на човешките права (255 475 евро). Фондация за реформа в местното самоуправление ще администрира набирането на проектопредложения и разпределението на средства, както и последващото изпълнение на проекти в приоритетни области „Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за децата” и „Развитие на гражданско общество и защита на човешките права”, докато фондация „ЕкоОбщност” ще й партнира в изпълнението на тези дейности в приоритетна област „Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във