Банкеръ Daily

Новини

На търг се продава имуществото на Риламат - Ихтиман като цяло

Йордан Тодоров - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Риламат ООД - Ихтиман по гр.д. №747/2009 г. на Софийския окръжен съд обявява продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон на имуществото на Риламат ООД като цяло.
Става въпрос за урегулиран поземлен имот с площ 7726 кв. м в Ихтиман, ул. Подгарова, заедно с построените в поземленият имот: склад за зърно на един етаж със застроена площ 1 080 кв. м; елеваторна кула на един етаж със ЗП 56 кв. м; авторазтоварище с навес със ЗП 80 кв. м; склад за брашно на един етаж със ЗП 810 кв. м; едноетажна административна сграда със ЗП 55 кв. м; кантар с навес със ЗП 28 кв. м; трафопост 800 kVA , както и всички трайно закрепени към имота подобрения. Съседи на имота са: път за Черньово, строително промишлено предприятие и ниви.
Продава се и поточна линия за производство на PVC - мека покривна изолация, представляваща екструдер тип 120, модел едночервячен, екструдер тип 120, модел едночервячен, екструдер тип 60, модел едночервячен, адаптер, дюза за фолио, машина за изправяне, изтеглящо устройство, ел.табла и ел. захранване; и компресор.
Началната цена, съгласно изготвена експертна оценка, е в размер на 1 115 270 лева.
Предложения се приемат до 12 часа на 4 април в канцеларията на синдика в София, ул. Софроний Врачански №2А. Документите за продажба се държат в канцеларията на синдика на посочения по-горе адрес.
Оглед на активите може да бъде извършван всеки работен ден до деня предхождащ търга, след предварително съгласуване.
Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Facebook logo
Бъдете с нас и във