Банкеръ Daily

Новини

На днешния ден през 1912 г. е създадена Военната академия Георги Раковски

Военната академия Георги Стойков Раковски в София е най-старото висше военно училище в България. Тя е създадена със Закон, приет от ХV народно събрание на 1 март 1912 година. Академията има уникален принос не само за създаването на българския офицерски корпус, а и за изграждането на новата българска държава, за възпитаването на народа в духа на европейските ценности. Днес тя е национална институция за висше образование, квалификация и научни изследвания по въпроси на националната сигурност и отбраната. Военна академия Г. С. Раковски подготвя военни лидери и граждански лица във всички области на изграждането и използването на въоръжените сили в мирно време, при предотвратяването и разрешаването на кризи и конфликти и при война с фокус върху стратегическото и оперативното равнище. Тя е основната образователна институция по въпроси на международната и националната сигурност, гражданско-военните отношения, военното изкуство и оперативната съвместимост с армиите на НАТО. Академията има акредитация като висше училище с много добра оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Военната академия Г. С. Раковски включва в структурата си четири основни звена: Факултет Национална сигурност и отбрана, Факултет Командно-щабен, Департамент Eзиково обучение и Институт за перспективни изследвания за отбраната. Обучението се извършва по 13 магистърски специалности oт акредитираните професионални направления Национална сигурност и Военно дело и по 12 акредитирани научни специалности за обучение в докторантура. В курсовете за следдипломна квалификация в академията се обучават около 1000 офицери и цивилни служители годишно. Академията е избрана от ДКСИ за обучаваща организация в областта на защитата на класифцираната информация. Военна академия Г. С. Раковски представлява България в Конференцията на началниците на военни академии от страните, членки на НАТО и е член на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата Партньорство за мир.
Във Военна академия Г. С. Раковски работят 105 висококвалифицирани преподаватели и изследователи - офицери и цивилни служители, като 43 от тях са хабилитирани, трима са доктори на науките, а 61 са доктори. Началник на Военна академия Г. С. Раковски е генерал-майор Георги Георгиев. Академията е в центъра на София.
Сред най-известните личности, завършили академията, са Петко Йотов, ген. Златан Стойков и Моше Даян.

Facebook logo
Бъдете с нас и във