Банкеръ Daily

Новини

На днешния ден през 1823 г. е роден авторът на Речник на блъгарский язик Найден Геров

На 23 февруари 1823 г. е роден Найден Геров, български просветен деец и общественик.
Найден Геров Хаджиберович е писател, езиковед, фолклорист и създател на едно от първите класни училища в България. Автор е на Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и руски (1895–1904 г.).
Найден Геров е роден на 23 февруари 1823 г. в Копривщица. Син е на килийния учител Геро Добревич Мушек (1775-1864 г.), прототип на Каравеловия Хаджи Генчо от повестта Българи от старо време. Учи в килийното училище на баща си, в гръцко училище в Пловдив през 1834–1836 г., отново в Копривщица от 1836 г. - при Неофит Рилски. По настояване на Неофит Рилски през 1839 г. заминава за Одеса, където завършва Ришельовския лицей през 1845 година. По това време издава книгите Няколко думи за превода на математическата география (1842) и Начала на християнското учение (1843), както и поемата Стоян и Рада (1845 г.). Приел руско поданство, Найден Геров се завръща в Копривщица и през 1846–1850 г. e преподавател в откритото от него двукласно училище. По негова инициатива то е наречено Свети Кирил и Свети Методий. По инициатива на Найден Геров за първи път на 11 май 1851 г. в Епархийското училище Свети Кирил и Методий в Пловдив се организира празник на светите братя Кирил и Методий – създатели на славянската писменост. През 1857 г. този празник започва редовно да се отбелязва в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом.
Найден Геров взема активно участие в борбата срещу фанариотското духовенство. Публикува статии в периодичния печат в защита на българските национални интереси. По време на Кримската война от 1853–1856 г. подпомага национално-освободителното движение и полага грижи за учебното дело. През 1854 г. публикува на руски език в Одеса сборника Писма от България. През 1857 г. е назначен за вицеконсул на Русия в Пловдив, което му дава по-голяма свобода да продължи просветната си дейност до Априлското въстание. По време на въстанието през 1876 г. развива дейност в защита на българския народ.
Найден Геров умира в Пловдив на 9 октомври 1900 г., на седемдесет и седем годишна възраст.
Неговият племенник Теодор Панчев е и издател на неговия архив и сътрудник при отпечатването на речника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във