Банкеръ Daily

Новини

НА 5 ФЕВРУАРИ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД ОБЯВИ ПЪРВАТА ЦЕНА НА ДЯЛ

Публичното предлагане на дяловете на шестия фонд на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт - ЕЛАНА Долар Фонд, започна от 5 февруари, съобщиха от компанията. Това е втори фонд в щатски долари на фонд мениджъра на ЕЛАНА след въвеждането през 2005 г. на първия на пазара фонд в подобна валута - ЕЛАНА Балансиран $ Фонд. Новият е с нискорисков профил и следва консервативна инвестиционна стратегия и ще инвестира в инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа, като поетият риск ще бъде хеджиран. Минималната сума на инвестицията във фонда е цената на един дял, като стартовата цена, обявена на 5 февруари, е 100.10 щ. долара.
За разлика от другите фондове на групата ЕЛАНА, цените на ЕЛАНА Долар Фонд ще се изчисляват и публикуват два пъти седмично в официалната справка на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Цени на дяловете на Долар Фонд-а ще бъдат обявявани във вторник и петък всяка седмица. Инвеститорите в новия нискорисков фонд ще имат възможност за закупуване на частични дялове, ако сумата на инвестицията не съответства на цяло число дялове.
Новият ЕЛАНА Долар Фонд е подходяща алтернатива на банковия депозит за спестявания в щатски долари, като дава възможност за реализиране на текущ по-висок доход от депозитните продукти при поемане на нисък риск. Фондът също е подходящ за инвеститори, които желаят да диверсифицират или преместят доларовите си вложения от по-високорискови продукти във взаимен фонд с нисък риск.
Разрешение от Комисията за финансов надзор за организиране и управление на договорния фонд ЕЛАНА Долар Фонд с потвърждение на подадения проспект е получено след заседание на надзорния орган на 4 януари тази година. Според проспекта, заложените разходи за емитиране са в размер на 0.1% от нетната стойност на активите на един дял, а за обратно изкупуване - 0.3% от нетната стойност на активите на един дял. Таксата на управляващото дружество е в размер на 1% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда.
Доходност и стандартно отклонение на ЕЛАНА Долар Фонд ще се обявяват 6 месеца след началото на публичното предлагане. Последната въведена на пазара нискорискова колективна инвестиционна схема на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт беше ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар, който започна публично предлагане в началото на ноември 2007 година. Към 31 януари 2008 г. този фонд вече има 9 138 972.91 лв. активи, като близо 4 млн. лв. са акумулирани само през месец януари 2008 година.
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите фонд мениджъри в България, създаден през 2002 година. Понастоящем то управлява 6 взаимни фонда и индивидуални портфейли. Взаимни фондове ЕЛАНА включват: ЕЛАНА Еврофонд (нискорисков профил), ЕЛАНА Фонд Паричен пазар (нискорисков профил), ЕЛАНА Долар Фонд (нискорисков профил), ЕЛАНА Балансиран ? фонд (балансиран риск), ЕЛАНА Балансиран $ фонд (балансиран риск), ЕЛАНА Високодоходен фонд (високорисков профил). Управляващото дружество мениджира близо 145 млн. лв., и обслужва близо 4300 корпоративни и индивидуални инвеститори. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт завърши 2007 г. в топ 3 на дружествата за управление на активи на пазара и на челната позиция сред небанковите фонд мениджъри.
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е част от семейството от компании на ЕЛАНА Финансов Холдинг, една от най-големите небанкови финансови институции в България със 17-годишен опит на българския финансов пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във