Банкеръ Daily

Новини

НА 3 ДЕКЕМВРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ ЩЕ ПЛАЩА ЧАСТ ОТ ГЛАВНИЦАТА ПО ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ

Поредното плащане на част от главницата (амортизация) по емисия облигации, с ISIN код BG2100007041, издадени от Община Добрич, ще е на 3 декември 2007 г., съобщиха от БФБ-София. Общият размер на плащането възлиза на 325 хил. EUR, а за една облигация - 125 EUR.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 28 ноември 2007 година. Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят ще има право на плащане, е 26 ноември.
След 3 декември лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху 975 хил. EUR, като сделки на борсата, сключени след 26 ноември, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 375 EUR.

Facebook logo
Бъдете с нас и във