Банкеръ Daily

Новини

НА 3 АВГУСТ ОМК ЩЕ ПЛАТИ ЧАСТ ОТ ГЛАВНИЦАТА ПО ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ

На 3 август е поредното плащане на част от главницата (амортизация) по емисия облигации, издадени от Обединена Млечна Компания АД -Пловдив. Общият размер на плащането е в размер на 833 350 евро, а за една облигация всеки инвеститор ще получи по 166.67 евро.
Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане, е 28 юли.
След 3 август лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 4 166 650 евро, а сделки на борсата, сключени след 28 юли, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 833.33 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във