Банкеръ Daily

Новини

НА 27 НОЕМВРИ Е ПЛАЩАНЕТО ПО ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

На 3 декември 2006 г. е поредното плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадени от Община Добрич. Размерът на плащането за една облигация е 125 евро, а общият му размер е 325 хил. евро. Последната дата за сключване на сделки на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на плащане, е 27 ноември 2006 година. След 3 декември 2006 г. лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 1.625 млн. евро. Сделки на борсата, сключени след 27 ноември 2006 г., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 625 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във