Банкеръ Daily

Новини

На 25 октомври е падежът по емисията облигации на Еврохолд България

БФБ-София АД прекратява регистрацията на емисия от облигации, с ISIN код BG2100030076, издадена от Еврохолд България АД - София, съобщиха от борсовия оператор.
Книжата се търгуват с борсов код: 4EHA, а причината за взетото решение е
настъпващ падеж на емисията на 25 октомври.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 12 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във