Банкеръ Daily

Новини

На 22 септември приключва изплащането на паричния дивидент за 2009 г. от София-БТ

На 22 септември (сряда) е последният ден за изплащане на паричния дивидент за 2009 г. от София-БТ АД - София, съобщиха от компанията.
Решението за разпределяне на част от печалбата за миналата година е взето на общото събрание на дружеството, проведено на 22 юни. Общият размер на дивидента възлиза на 79 587.096 лв. (80% от от положителния финансов резултат за 2009-а). Брутната сума за една акция е 0.06540312112 лв., а акционерите физически лица получават по 0.06213296506 лв. (след приспадане на дължимия данък от 5%).
Остатъкът от печалбата за миналата година - 19 896.77 лв., остава във фонд Неразпределена печалба от минали години.
Изплащането на дължимите суми започна от 9 август. За акционерите, придобили акциите си чрез инвестиционен посредник, дивидентите се преведоха служебно от Централен депозитар по клиентските им сметки при съответния брокер. За останалите притежатели на такива акции полагащите се суми се изплащаха касова в клоновете и офисите на ТБ Обединен българска банка АД в цялата страна.
Балансовата печалбата на тютюневата фабрика за 2009 г. е в размер на 99 483.87 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във