Банкеръ Daily

Новини

НА 22 ЮНИ СТАРТИРА ТРЕТИЯТ ЕТАП ОТ ПРОЕКТ ЗА КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ НА РОМИ

На 22 юни 2009 г. ще започне третият етап от обучението за придобиване на професионални ИТ умения на роми – изработка и поддържане на уеб-сайтове. Курсовете са в рамките на проект „и-Интеграция на роми” – една много успешна инициатива на институт „Отворено общество” и национално сдружение „иЦентрове”, съобщиха от Държавната агенция за информационни съобщения и технологии. Целта на проекта е да се демонстрира възможността за интегриране на една от най-големите малцинствени групи у нас – тази на ромите, в съвременното информационно общество.
Проектът стартира на 20 март т.г., като се провежда на територията на пет български града – Видин, Лом, Благоевград, Стара Загора и Пловдив. В първата фаза на проекта бяха обучени 60 граждани от ромски произход по базови компютърни умения, които завършиха с онлайн изпит и придобиха национално признати сертификати. Във втората фаза – курс за напреднали, преминаха 30 от обучаемите, постигнали най-добри резултати и демонстрирали желание за продължаване на обучението. То завърши с международен сертификат – ECDL (European Computer Driving License), който е официално признат от европейските и национални институции, и дава широки възможности за работа. Изпитът се проведе на 24 май т.г. едновременно в петте града, а 13-те обучаеми, които постигнаха най-добри резултати се класираха за третото, последно ниво: обучение за придобиване на професионални ИТ умения – изработка, дизайн и поддържане на уеб страници. Последната фаза на обучението ще се проведе в Смолян, като ще стартира на 22 юни 2009 г. и ще бъде с продължителност от 100 учебни часа. За всички курсисти са осигурени нощувки и храна за периода на обучението. Сред най-успешно представилите се и стигнали до финалната фаза на обученията са трима възпитаници на Дома за деца, лишени от родителски грижи в Благоевград.
По проекта се предвижда 6 от курсистите, завършили успешно финалната фаза и постигнали най-добри резултати в края на обучението да преминат тримесечен стаж в реална фирма/организация, където ще приложат на практика придобитите си умения – изработване на електронни документи, реклами, изработка/поддръжка на уеб сайт

Facebook logo
Бъдете с нас и във