Банкеръ Daily

Новини

На 22 август е аукционът за незаписаните плава на Хидроизомат

На 22 август (сряда) ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Хидроизомат АД - София (4HIH). На търга ще бъдат предложени 453 963 броя права, срещу които не са записани акции (34.9% от всички издадени).


Аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала.


Фирмата Хидроизомат, която е специализирана в изработването на различни хидро- и топлоизолационни системи за сгради, планира тройно увеличение на капитала си от 1 299 122 лв. до 3 897 366 лева. За целта Комисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане на 2 598 244 броя обикновени, безналични акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 1.50 лв. всяка. Процедурата ще е успешна, само ако бъдат заявени и платени най-малко 1 299 122 акции, или 50% от всички предложени.


Решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите на софийската фирма, проведено на 27 януари тази година.


Основни акционери в строителната компания са Индустриален холдинг Доверие с 45.42% и Доверие Обединен холдинг с 10.73 на сто. През януари Софарма увеличи своя дял до 5.02% от капитала на Хидроизомат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във