Банкеръ Daily

Новини

НА 20 ДЕКЕМВРИ Е ЛИХВЕНОТО ПЛАЩАНЕ ПО ОБЛИГАЦИИТЕ НА НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ

Следващото лихвено плащане по емисия облигации, с ISIN код - BG2100044069, издадени от Никром тръбна мебел АД - Ловеч, е на 20 декември 2007 година. Купонът е в размер на 3-месечния EURIBOR + 3.75 на сто, а правото на лихвено плащане ще имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 17 декември.
Последната дата за сключване на сделки с облигации на Никром тръбна мебел АД на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 14 декември тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във