Банкеръ Daily

Новини

На 2 май 1998 г. е учредена Европейската централна банка

На 2 май 1998 г. в Брюксел е учредена Европейската централна банка. Тя има за цел да формулира и прилага монетарната политика на Европейския съюз.
Европейската централна банка (ЕЦБ) емитира единната европейска валута - еврото, следи за нормалното функциониране на платежните системи, осъществява монетарната политика на Европейския съюз и има правомощия независимо да взима решения относно тази политика. Банкатаосъществява валутните операции на страните членки в съюза и извън него.
Сред целите на ЕЦБ е стабилността на европейската икономика, предотвратяването на рискове и щети от инфлация и стабилност на пазара и цените.
Седалището на ЕЦБ се намира във Франкфурт на Майн. Служителите на банката са представители на всички държави-членки на Евросъюза, но са независими в своите действия от своите правителства.
Управителните органи на ЕЦБ са Изпълнителния съвет, Управителния съвет и
Генералния съвет.
Председателят на ЕЦБ се избира с единодушие от 16-те държави от еврозоната с мандат от осем години. Управителният съвет е основният орган за вземане на решения в ЕЦБ. Той се състои от шестимата членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и управителите на националните централни банки на 16-те държави от еврозоната. В Изпълнителния съвет влизат председател, заместник-председател и четирима други членове. Генералния съвет е съставен от председателя и заместник-председателя на ЕЦБ, както и управителите на националните централни банки на 27-те държави-членки на Евросъюза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във