Банкеръ Daily

Новини

НА 16 АПРИЛ Е ЛИХВЕНОТО ПЛАЩАНЕ ПО ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА ЕВРОЛИЙЗ АУТО

Поредното лихвено плащане по емисията облигации, издадени от Евролийз Ауто АД - София (9K2B), с ISIN код – BG2100008072, е на 16 април (четвъртък).
Купонът е в размер на тримесечния EURIBOR + 2.75%, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 13 април.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, беше 9 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във