Банкеръ Daily

Новини

На 15 май временно спира търговията с дялове от фондовете на Елана Фонд Мениджмънт

Съветът на директорите на управляващото дружество Елана Фонд Мениджмънт АД е взел решение да спре временно продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от организираните него договорни фондове на 15 май (събота).
Продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от организираните от дружеството договорни фондове: Елана Балансиран Евро Фонд, Елана Балансиран $ Фонд, Елана Фонд Паричен Пазар, Елана Долар Фонд и Елана Еврофонд ще бъде възобновено от 17 май 2010 година.
Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 14 май, ще бъдат обявени на 15 май.
Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, е взето във връзка с това, че съгласно търговския календар на Xetra на датата 15 май търговска сесия на БФБ–София АД няма да се провежда и в посочения ден няма да могат да бъдат оценени правилно активите на фондовете.

Facebook logo
Бъдете с нас и във