Банкеръ Daily

Новини

НА 13 ОКТОМВРИ Е АУКЦИОНЪТ ЗА ПРАВАТА ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ЦКБ АД

На 13 октомври ще се проведе аукционът за продажбата на 527 300 права от увеличението на капитала на ТБ Централна кооперативна банка АД, срещу които все още не са записани акции, съобщиха от БФБ-София. Банката увеличава капитала си от 48.5 млн. на 72.76 млн. лв., като общият брой на издадените права е 48 507 186, а акциите, предложени за записване, са 24 253 593 с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Съотношението между издадените права и новите акции е две към едно. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 12 126 797 от новите акции, като крайната дата за записването им е 30 октомври 2006 година.
Централна кооперативна банка е част от финансовата група ЦКБ, която обхваща пълния кръг от услуги в областта на финансовото посредничество.
Основният капитал на банката възлиза на 48 507 186 лв. и е разпределен в 48 507 186 броя акции, всяка с номинал 1 лев. Химимпорт АД, пряко и чрез свързани лица, контролира 89.99% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във