Банкеръ Daily

Новини

На 13 май Ер Ликид България представя своя Център за разделяне на въздух

На 13 май компанията за производство на индустриални газове Ер Ликид България ЕООД организира журналистическо посещение в Центъра си за разделяне на въздух в Перник.
Фирмата се занимава с доставки на газообразен и течен кислород, аргон, азот и други газове за нуждите на българската индустрия. Ер Ликид България работи с Аурубис (завод за производство на мед в Пирдоп), Стомана индъстри и с други промишлени предприятия.
Ер Ликид България се занимава с производство и дистрибуция на индустриални и медицински газове и оборудване за тяхната употреба.
Ер Ликид е френска фирма с над стогодишна история. Основният й предмет на дейност е свързан с производство и дистрибуция на индустриални газове, а също и оборудване за производството на тези газове и приложението им в индустрията, медицината, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли.
В България Ер Ликид е от 1999 г., когато белгийските собственици на медодобивния завод в Пирдоп избират французите за преструктуриране на предприятието, като им отдават за ползване кислородния цех в предприятието. Нормалната практика е това производство да се отдава на специализирана фирма, която да го оптимизира, така че да се намалят разходите, а оттам и себестойността на продукта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във