Банкеръ Daily

Новини

На 13 януари 1972 г. Висшият педагогически институт в Пловдив е преименуван на Пловдивски университет

На 13 януари 1972 г. Висшият педагогически институт в Пловдив е преименуван на Пловдивски университет.
Пловдивският университет Паисий Хилендарски е водеща културна, образователна и научна институция. Той е третият по големина класически университет в страната след Софийския университет Св. Климент Охридски и Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий.
През 1961 г. е основан Висш педагогически институт по природо-математически науки, който е обявен за университет през 1972 година.
В ПУ Паисий Хилендарски работят над 900 преподаватели и служители, от които 550 висококвалифицирани щатни преподаватели - 30 професори, 160 доценти и 360 асистенти. Днес в университета има девет факултета: биологически факултет, факултет Икономически и социални науки (с Център за антропологични и етносоциологически изследвания), факултет по математика и информатика, педагогически факултет, физически факултет, филологически факултет, философско-исторически факултет, химически факултет и юридически факултет. В тях се обучават над 8000 редовни и около 5000 задочни студенти в повече от 40 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки. В градовете Смолян и Кърджали са разкрити филиали на Университета, както и колеж в Смолян.
Пловдивският университет разполага с библиотека, Университетско издателство, Университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно ориентиране, научноизследователско поделение, спортен център, учебен театър, университетско радио, технически центрове, обслужващи и сервизни звена.
Университетските сгради са разположени на няколко места в града: сграда на Ректората (в центъра на града - ул. Цар Асен № 24), нова сграда (в северната част - бул. България № 236), сграда на ул. Костаки Пеев (в близост до Ректората), сграда на Биологическия факултет (в Стария град, непосредствено до Античния театър).

Facebook logo
Бъдете с нас и във