Банкеръ Daily

Новини

НА 1 ФЕВРУАРИ АКЦИОНЕРИТЕ НА СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЩЕ ИЗБИРАТ НОВ НАДЗОРЕН СЪВТ

Извънредното общо събрание на акционерите на Стройинвест холдинг АД - София ще се проведе на 1 февруари 2008 година. То ще трябва да избере Надзорен съвет на дружеството. Проектът за решение предвижда в Надзорния съвет на дружеството да влязат Станой Пенев Милачков, Любчо Николов Алдимиров, Емил Манолов Хърсев.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред. Поканата за свикването му е публикувана в Държавен вестник, брой 98 от 2007 г., като право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 18 януари 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, беше 16 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във