Банкеръ Daily

Новини

МЗ ЩЕ НАМАЛЯВА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВАТА

Основната цел на проекта на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствата е подобряване достъпа до лечение на българските пациенти и контрол на държавата за оптимално разходване на публичните средства, както и провеждане на адекватна за България лекарствена политика. Това увери министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от народните представители Татяна Калканова и Ваня Цветкова относно Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствата, по време на парламентарния контрол, съобщиха от Министерство на здравеопазването.
Министър Гайдарски съобщи, че работната група за изготвяне проекта на наредбата е създадена със заповед на 29 септември 2006 г. В нея са включени представители на министерствата на здравеопазването, на финансите, на икономиката и енергетиката, на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса и Изпълнителната агенция по лекарствата. Министър Гайдарски обърна внимание, че Българският фармацевтичен съюз (БФС) е учреден на 10 февруари 2007 г., т.е. 5 месеца след създаването на работната група.
БФС е внесъл до министъра на здравеопазването, респективно до работната група две писмени предложения - на 29 май и на 6 юни 2007 г. - „Експертен анализ относно ценообразуването на лекарствени продукти и разходите на търговците на дребно” и проект на наредба, приети от УС на БФС.
Проектът, предложенията и анализите на БФС, както и всички останали предложения и становища са обсъдени подробно в работната група., подчерта министър Гайдарски. Той разясни, че след окончателното правно-техническо оформяне на проекта на наредбата от работната група Министерство на здравеопазването е осигурило възможност за публичното му обсъждане в условията на пълна прозрачност.
В своя отговор министър Гайдарски посочи, че в европейските страни съществуват доказани системи и правила за контрол върху цените и реимбурсирането, като едни страни използват външно, а други - външно и вътрешно рефериране. В проекта на наредбата за България е прието външно и вътрешно рефериране и се сравняват цените на производител в Румъния, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Литва, Португалия и Испания. Тези страни са с най-близко законодателство до българското и за базова цена използват „цена на производител”. За цена на лекарствения продукт в България се утвърждава най-ниската цена на производител в посочените 8 страни, заяви министър Гайдарски.
Министър Гайдарски увери, че е взето е под внимание запазването на интереса на търговците на едро и дребно, които имат възможност за договаряне на допълнителни отстъпки с производителя или притежателя на разрешението за употреба. В подкрепа на тези механизми е обзорният анализ на системите на ценообразуване и реимбурсиране в ЕС, изготвен от Австрийския федерален институт по здравеопазване.
Освен посочените аргументи, Комисията по цените на лекарствата може и служебно да намали утвърдената пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, когато установи, че е налице намаляване на декларираните цени в референтните страни по посочения в проекта ред, съобщи министър Гайдарски. При повишение на цените на производителя, в проекта са заложени предпазни механизми за необосновано увеличаване на цените на лекарствата. Повишаване на цената на лекарствен продукт може да става не по-рано от 12 месеца след последната регистрирана цена и с не по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната образувана цена. В тези случаи заявителят обосновава пред Комисията по цените на лекарствените продукти причините, които налагат това увеличение, както и предоставя информация за реализираните продажби на лекарствения продукт в страната.
Министерството на здравеопазването не очаква рязко увеличаване на диспропорцията в разположението на аптеките, тъй като предвиденото намаление на надценките за търговец на дребно е в рамките на предлаганите понастоящем отстъпки в аптечната мрежа и то само за лекарствените продукти, заплащани с обществени средства, категоричен бе министър Гайдарски. Той посочи, че в наредбата са предвидени механизми за намаляване и поддържане на ниско ниво на цените на лекарствата в България, като мерките са насочени към всички участници във фармацевтичния пазар - производител, търговец на едро и търговец на дребно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във