Банкеръ Daily

Новини

МВР ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С ПОЛИЦИЯТА В ПРОВИНЦИЯ ХЕСЕН

Правителството одобри проекта на съвместна декларация за сътрудничество между МВР на България и Министерството на вътрешните работи и спорта на Федерална провинция Хесен. Тя обхваща областите на полицейското сътрудничество, на пожарната безопасност, защитата при бедствия и катастрофи и управлението при кризи, съобщиха от правителствената информационна служба. Като най-важни форми на сътрудничество са определени обменът на опит, на специалисти, експертна документация, данни и информация, както и взаимното консултиране и съвместното обучение.
В областта на полицейското сътрудничество страните ще концентрират дейността си върху обмена на опит и практики относно разследването на престъпления; средствата и техниките за противодействие на престъпността и предотвратяването на заплахи при изпълнение на полицейските задачи; професионалното обучение и квалификация, методите за ръководене на операции.
За укрепване на сътрудничеството в сферата на пожарната безопасност и защитата от катастрофи ще се осъществява обмен на опит относно организацията и провеждането на операции при пожари, бедствия и аварии; размяна на информация по въпроси на организацията, екипировката и финансирането в тази област; взаимен обмен на научни кадри и експерти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във