Банкеръ Daily

Новини

МВР купува автомобили за модернизация на пожарните служби в шестте най-големи града у нас

Министерство на вътрешните работи чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за доставка и въвеждане в експлоатация на четиридесет и два броя оборудвани пожарни автомобили за гасене на пожари с вода и пяна лек и среден клас по проект Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агромерационните ареали на шестте най-големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора. Проектът се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-01/2007 Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите от пожари в градските агломерационни ареали.
Пожарните трябва да са от среден клас (7.5 - 14 тона) - 20 броя, от лек клас (до 7.5 тона) - 22 броя.
Документация за участие може да се получи до 18 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във