Банкеръ Daily

Новини

МВФ ни съвтева да увеличим с 2 % вноските за пенсиите по първия стълб до 18 на сто

За да се запази фискалната стабилност на страната следва да се въведат допълнителни мерки за ограничаване на натиска върху разходите и за увеличаване на приходите в средносрочен план. Това се посочва в предварителния доклад от приключилата у нас техническа мисия на МВФ за пенсионната реформа, която се проведе от 13 до 25 октомври.
Като важна мярка в тази посока МВФ препоръчва на българското правителство да се ограничи дефицитът в пенсионната система. Мисията счита, че ако не бъдат реализирани реформи, дефицитът на пенсионната система може да остане висок, надвишавайки 7% от БВП в средносрочен план.
В предварителния доклада на МВФ се посочва още, че последните предложени от правителството мерки ще ограничат, но няма да елиминират натиска върху бюджета. Според оценката на мисията краткосрочните реформи ще спомогнат за ограничаване на ръста на разходите за пенсии и за намаляване на дефицита в пенсионната система. В допълнение към планираното замразяване на обезщетенията, през 2011-2012 г. биха могли да бъдат изпълнени следните мерки: увеличаване с 2 процентни пункта на вноските за пенсиите по първия стълб до 18%, считано от януари 2011 г.; увеличаване с шест месеца на година на стажа за пълна пенсия както за мъжете, така и за жените, започвайки от 2011 г.; преместване на изплащането на пенсиите на ранно пенсионираните към втория стълб, считано от януари 2011 г.; и затягане на контрола върху получателите на пенсии за инвалидност посредством произволни прегледи на получателите на инвалидни пенсии от медицински комисии на НОИ.
Същевременно в отговор на демографските тенденции са необходими допълнителни реформи, за да се гарантира финансовата стабилност на системата на общественото пенсионно осигуряване, подчертават още експертите от МВФ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във