Банкеръ Daily

Новини

МОСВ СЕ СЕТИ ДА ОПАЗВА ОКОЛНАТА СРЕДА

Правителството одобри в четвъртък (30 април) проект за Национална стратегия за околна среда за периода 2009-2018 година. Тя има за цел да намали последиците от изменението на климата, да осигури по-чиста вода и по-здравословна околна среда за населението, както и да спре загубата на биоразнообразие. Предвижда се създаването на морски и крайбрежни защитени територии (освен съществуващите вече), възстановяване на качеството на водата, строг контрол върху производството и продажбата на химикали и препарати, разработване на карти за шум и други. Проектите са съобразени с изискванията на Европейския съюз за устойчива околна среда. Така например Европейската комисия си е поставила за цел да спре напълно загубата на биоразнообразие в Европа до края на 2010 година. Документът предвижда също създаването на Съвет за координация на изпълнението на стратегията, чиито председател ще бъде министъра на околната среда и водите. Той трябва да изготвя ежегодно отчет, който ще бъде представят пред Министерски съвет. Дали тези амбициозни планове на МОСВ за пореден път ще си останат само на хартия, предстои да разберем много скоро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във