Банкеръ Daily

Новини

МОСВ издаде ново разрешително за водовземане от язовир „Тича”

Въпреки протестите на общините Шумен, Велики Преслав и Търговище Министерството на околната среда и водите издаде ново разрешително за водовземане от язовир „Тича” за производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Моста”. Това съобщиха от община Шумен. Неговият срок на действие е до 23.04.2020 г.
Във връзка с това, кметът на Шумен Красимир Костов изпрати писма до председателите на групите общински съветници на ГЕРБ и „Атака” проф. Добрин Добрев и Румен Русев с питане дали продължават да поддържат отрицателното си становище по изграждането на МВЕЦ „Моста” и искането за спиране на строителството до изпълнение на няколко условия.
В докладна записка от края на 2008 година и приложеното към нея експертно становище, много обстойно и с чувство на граждански дълг председателите на двете групи съветници обосноваха негативното си отношение към МВЕЦ „Моста” и поискаха спиране на строителството на централата до изпълнение на определени условия.
„На сесията на общинския съвет на 02.12.2008 г. с Решение № 265 по протокол № 16 всички общински съветници /с 30 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ взехте решение да се изготви нов водостопански баланс на язовир „Тича”, да се предложи ефективен контрол и подчинен режим на водоползване, да се спре строителството на МВЕЦ „Моста” и да се вземе решение за приоритетно изграждане на съвременна пречиствателна станция за питейна вода.”, припомня в писмото Красимир Костов.
Кметът подчертава още, че разрешителното за водовземане е издадено без МОСВ да е изпълнило посочените условия. В новия документ разрешените за ползване водни количества са до 5 куб. м/сек и до 28.0 млн.куб. м годишно, липсва техническа подчиненост на електроцентралата спрямо обемите водни маси в язовира, въпреки че община Шумен е предложила такава разработка на МОСВ. Записът в разрешителното, че при обеми по-малки от 260 млн. куб. м не трябва да има водовземане за енергодобив, са пожелателни и прекалено субективни, посочва Костов.
„Моля да потвърдите дали стоите зад становището си от декември 2008 година и ако има промяна, моля да я мотивирате.”, завършва писмото на Красимир Костов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във