Банкеръ Daily

Новини

Мостстрой увеличи консолидираната загуба

Най-голямата българска фирма за строителство и реконструкция на мостове и мостови съоръжения Мостстрой АД е на загуба от 2.142 млн. лв. според данните в консолидирания й отчет за третото тримесечие на 2012 година. Неконсолидираната загуба на компанията от началото на годината е 2.137 млн. лева.


Оборотът на групата през деветте месеца е в размер на 617 хил. лв., като се понижава с 18.49% спрямо същия период на миналата година. Нетните приходи от продажби на Мостстрой са на стойност 308 хил. лв. и се увеличават с 231.18% на годишна база. Те осигуряват 49.92% от всички парични постъпления на групата.


Общите разходи, които Мостстрой отчита в края на септември намаляват - с 83.02% до 2.759 млн. лева.


В тридесет и девет годишната си история компанията е изпълнила повече от 100 значителни пътни и други обекти в страната, в това число мостове, естакади, виадукти и други. Тя е натрупала опит и история в строежа на големите инфраструктурни обекти в страната и е основен изпълнител на всички мостови съоръжения на автомагистралите Хемус, Тракия и Марица.


От 1 ноември в Търговския регистър е вписано решение на СГС от 30 октомври тази година, с което Мостстрой АД е обявено в несъстоятелност, с което е прекратена дейността му. С това е постановена обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството и са прекратени правомощията на органите на управление на дружеството.


Съдът е постановил започване на осребряване на имуществото и покриване на задълженията. За 12 декември е насрочено събрание на кредиторите с дневен ред: определяне на реда и начина за осребряване имуществото на Мостстрой АД (в несъстоятелност), метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определяне на възнагражденията им, както и определяне на окончателното възнаграждение на синдика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във