Банкеръ Daily

Новини

МОСТСТРОЙ АД ПРИКЛЮЧИ НА ЗАГУБА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ

Пътностроителното дружество Мостстрой АД ( MOSTS ) намали загубата си за първото полугодие на 2006 г. до 924 хил. лв. спрямо 1.03 млн. лв. за съответния период на 2005 г., показват данните от междинния отчет на компанията, публикуван от БФБ - София. Приходите от продажби за периода са 7.84 млн. лв., а разходите за дейността възлизат на 8.79 млн. лева. Най-висок е ръстът при разходите за възнаграждения (82% до 1.92 млн. лв.) и разходите за външни услуги (83% до 3.05 млн. лв.). Основният капитал на компанията е 1.12 млн. лв., разпределен в 111 494 акции, всяка с номинал 10 лева. Бургаски корабостроителници АД притежава 49.02% от капитала, а Имо - България ООД е с дял от 26 процента. Мостстрой АД приключи на загуба и първото тримесечие на тази година в размер на 404 хил. лева. Акционерите на дружеството не са получавали дивидент през последните пет години. Печалбата за 2005 г. от 22 хил. лв. ще бъде използвана за покриване на загуби от минали години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във