Банкеръ Daily

Новини

Московски подписва договорите по проекта за е-идентификация

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще подпише договорите с изпълнителите на дейности по проект bdquo;Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителствоrdquo;. Проектът е на стойност 12 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма bdquo;Административен капацитетrdquo;, съфинансирана от ЕС.


Проектът има за цел създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите. Електронното ЕГН ще се съдържа в цифров носител и ще се ползва за удостоверяване на самоличността на притежателя на картата пред информационните системи на администрацията. Важна цел на проекта е изграждането на централизирана и интегрирана в администрациите система за организиране на обществени обсъждания и допитвания. Тя ще разшири гражданското участие в работата на администрациите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във