Банкеръ Daily

Новини

МОНОЛИТ СТИЛ АД ЩЕ СЕ ОТПИСВА ОТ ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР

Бургаското предприятие Монолит Стил АД свиква общо събрание на акционерите на 28 септември 2006 г., което трябва да вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Това съобщиха от БФБ-София= Последната дата за сключване на сделки с акции на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12 септември 2006 година.
Компанията произвежда и търгува с мебели и изделия от дървесина. Мажоритарен собственик е Й.С. Михайлов ЕООД, Бургас, с дял от 91.67 процента. През юли 2005 г. той отправи търгово предложение към останалите акционери с цел отписване на дружеството от публичния регистър. Придобитите акции обаче не бяха достатъчни за излизане от публичност, поради което се наложи свикването на това общо събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във