Банкеръ Weekly

Новини

Моника Димитрова: Отворени са 17 процедури през 2012 г. по ОПАК за 96 млн. лева

През миналата година са отворени общо 17 процедури за над 96 млн. лв. по Оперативна програма bdquo;Административен капацитет. Това съобщи ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър, която отчете напредъка в изпълнението на програмата по време на заседание на Комитета за наблюдение.


Всички проектни предложения са преминали оценка и са взети решения за финансиране на одобрените бенефициенти. Основен проблем на този етап е забавянето при някои от проектите, както и ненавременното предоставяне на искания за плащане от бенефициентите. Това води до забавяне на процеса на верификация и сертификация на средства пред членовете на Комитета, посочи Димитрова.


Към момента са изплатени над 161 млн. лв., което представлява 46% от бюджета на цялата програма, а договорените средства по ОПАК вече са 80% от отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, а именно - 282.6 млн. лева, обяви Моника Димитрова. Тя поясни , че Управляващият орган ще направи необходимото, за да минимизира риска от загуба на средства. Комитетът за наблюдение бе информиран за одобряването на промяна в оперативната програма от страна на ЕК на 29 май, с която се реалокират средства от Приоритетна ос 2 към оси 1 и 3. Одобрен беше и Годишният доклад за напредъка в изпълнението на ОПАК за 2012 година.


bdquo;Оперативна програма bdquo;Административен капацитет финансира все повече важни и значими инициативи, особено в сферата на съдебната система. Това заяви Филип Хат, началник на отдел bdquo;България, Румъния и Малта в Главна дирекция bdquo;Заетост, социални въпроси и приобщаване към Европейската комисия по време на заседанието. Според него системите за управление и контрол на програмата са стабилни, показател за което са както големият брой подадени проектни предложения, така и резултатите в изпълнението на ОПАК до момента. bdquo;Свършеното в последните месеци е много, но предстои още работа, като едно от предизвикателствата пред екипа на програмата е договарянето на останалия бюджет до края на годината в размер 12 млн. лв. , каза още Филип Хат.


По време на Комитета за наблюдение бяха обсъдени възможностите за оползотворяване на остатъка от бюджета по ОПАК и за промени в Индикативната годишна работна програма. Представителите на Европейската комисия препоръчаха да се следят икономиите, реализирани по вече действащи проекти и неусвоените средства да бъдат препрограмирани и предоговорени, като се има предвид, че всички проекти трябва да приключат до края на 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във