Банкеръ Weekly

Новини

Монбат очаква 283.331 млн. лв. приходи за тази година

На свое заседание на 15 януари съветът на директорите на Монбат АД - София (5MB) е утвърдил бизнес план за развитието на дружествата от икономическата група Монбат за 2013 година, съобщиха от дружеството. Документът съдържа и прогноза за очакваните данни за нетни приходи от продажби, нетна печалба и EBITDA на консолидирана база. Очакванията са за 283.331 млн. лева оборот и положителен финансов резултат от 33.773 млн. лева. От производителя на акумулатори се уточнява, че прогнозата за 2013 г. е направена на база очакване средната цена на оловото за тази година от 1850 евро за тон.


Този документ съдържа прогнозни изявления, които отразяват виждането на ръководстовото на дружеството относно вероятни бъдещи събития в икономическата група на Монбат АД, уточниха от публичното дружество. Въпреки, че може да се счита, че тези очаквания са основателни, те могат да бъдат засегнати от редица фактори и промени в допусканията, които могат да породят значително по-различни резултати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във