Банкеръ Weekly

Новини

Монбат изплаща дивидента за 2011 г. от трети септември

От 3 септември започва изплащането на дивидента за 2011 г., гласуван от общото събрание на Монбат АД на 25 юни, съобщиха от дружеството. Общата сума, която ще си поделят акционерите, е в размер на 6.3 млн. лева, а всеки от тях ще вземе по 0.17228 лева за всяка своя акция. Индивидуалните инвеститори ще получат по 0.16367 лева след приспадане на дължимия данък.


Изплащането ще става чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД и Централен депозитар. То ще продължи до 3 декември.


След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е взел своя дивидент за 2011 г., ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във фонд Резервен на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във