Банкеръ Daily

Новини

Монбат достигна прогнозните си резулатати за първото тримесечие

Производителят на акумулатори Монбат се приближава до прогнозните си резулатати за първото тримесечие на 2010 година. През март на тази година той отчита нетни приходи от продажби в размер на 16.493 млн. лв., което представлява ръст от 159.12% в сравнение със същия месец на 2009 година.
Обобщените данни за първите три месеца на 2010 г. сочат, че дружеството е реализирало приходи от продажби за 45.706 млн. лв., като увеличава сумата със 77.33% на годишна база.
Според изнесените от фирмата данни нетните приходи от продажби за първото тримесечие са 45.706 млн. лв. и са формирани основно от продадени продукция (38.438 млн.) и стоки (45 хил.), извършени услуги (за 235 хил.) и други постъпления.
Така реализираната печалба на индивидуална база преди облагане с данъци на Монбат АД само за март е на стойност 1.777 млн. лв., което е ръст от 134.12% спрямо март на 2009 година.
Според обобщените данни за тримесечието дружеството увеличава печалбата си с 56.49% и в края на периода тя е в размер на 5.759 млн. лева.
Ръководството на компанията беше прогнозирало на индивидуална база за първото тримесечие на 2010 г. нетни приходи от продажби за 40.2 млн. лв. и печалба преди облагане с данъци в размер на 5.85 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във